W podejściu systemowym, pojawienie się  dziecka rozumiane jest jako istotna zmiana   w systemie rodzinnym, która pociąga za sobą szereg konsekwencji. Para partnerów staje się rodzicami i musi oswoić się z nowymi obowiązkami oraz zmianą życiowych priorytetów. Przed rodzicami biologicznymi i rodzicami adopcyjnymi stają  podobne wyzwania. Rodzice adopcyjni dostają jedno wyjątkowe.

Gdy  dziecko przychodzi na świat naturalnie, rodzice mają czas by stopniowo się z nim oswajać. Dziewięciomiesięczny okres ciąży daje szansę na psychiczne przygotowanie się do zmian. Po narodzinach rodzina zaczyna rozwijać się i zmieniać wraz z dzieckiem.  Dziecko od pierwszych chwil swojego życia otoczone jest  troską i opieką. Taka sytuacja pozwala na stworzenie bezpiecznej więzi między nim a jego rodzicami. Ta wieź będzie kluczowa dla rozwoju ich wzajemnych relacji w przyszłości.

W rodzinie adopcyjnej sytuacja wygląda inaczej.  Dzieci adopcyjne odnajdują swoich nowych  rodziców w różnym wieku, wnosząc do nowej rodziny historię swoich pierwszych, trudnych  doświadczeń w budowaniu więzi z dorosłymi. Dzieci pozbawione troskliwej opieki w pierwszych dniach i  miesiącach,  swojego życia, uczą się, że dorosłym nie można zaufać.  Im dłużej pozbawione są takiej opieki, tym trudniej rodzicom adopcyjnym zbudować z nimi więź. I to jest właśnie to wyjątkowe zadanie dla rodziców adopcyjnych: odbudowa i rozwijanie więzi.

Stworzenie bezpiecznego domu dla dziecka adoptowanego to duże wyzwanie. Wokół adopcji  i wychowywania dzieci adopcyjnych narosło wiele mitów,             a fachowa wiedza na temat zaburzeń więzi jest mało dostępna. Cały czas dość popularne jest twierdzenie, że „wystarczy kochać dziecko”.  Pracując z rodzinami adopcyjnymi wiemy, że sama miłość nie wystarczy. Jeszcze lepiej wiedzą to rodzice, którzy kochają swoje adoptowane dzieci.

W terapeutycznym procesie rozwoju dziecka adoptowanego, najważniejsi są rodzice adopcyjni. Rolę terapeuty rozumiemy jako rolę partnera wspierającego ten proces, który dostarcza rodzicom niezbędnej wiedzy oraz pozwala rozwijać specyficzne umiejętności wychowawcze. Dlatego też nigdy nie pracujemy tylko z dzieckiem. Zawsze skupiamy się na relacji między dzieckiem a rodzicami, angażując obie strony w proces terapii.

Naszym celem jest zapewnienie psychologicznego wsparcia rodzinom adopcyjnym na każdym etapie jej rozwoju — od podjęcia decyzji                o zawiązaniu adopcji do momentu usamodzielnienia się dziecka.

 

Decyzja o adopcji dziecka podejmowana jest z różnych powodów. Procesowi podejmowania decyzji, a następnie przechodzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne towarzyszy często napięcie i stres. Od momentu otrzymania kwalifikacji, pary czekają na telefon z ośrodka adopcyjnego. Jeśli mają szczęście, telefon dzwoni po kilku tygodniach. Często zdarza się jednak iż czas oczekiwania wydłuża się do wielu miesięcy, a nawet lat.

Na czym polega nasza pomoc na tym etapie?

Wychodzimy z założenia, że im bardziej świadomą decyzję podejmą rodzice oraz im lepiej będą przygotowani na przyjęcie dziecka, tym większa szansa na zbudowanie szczęśliwej rodziny w przyszłości. Na tym etapie koncentrujemy się więc na:

· Dokładnym zrozumieniu motywacji do zawiązania adopcji.

Rozmawiamy o wyobrażeniach małżonków na temat dziecka i przyszłej rodziny, wzorcach wyniesionych z domu rodzinnego, analizujemy historię rodziny każdego z małżonków.

· Udzielaniu emocjonalnego wsparcia podczas oczekiwania na dziecko.

· Omówieniu przeżyć związanych z dotychczasowym staraniem się pary o dziecko.

Możliwe staje się przyjrzenie trudnym doświadczeniom związanym z nieudanymi próbami leczenia niepłodności i otrzymanie profesjonalnego wparcia, które niejednokrotnie pomaga parze w podjęciu ostatecznej decyzji dotyczącej adopcji.

Podobnie jak rodziny, w których dziecko pojawia się naturalnie, rodziny adopcyjne przechodzą przez cały cykl zmian towarzyszących rozwojowi rodziny. Tak samo muszą uporać się min. z buntem dwulatka, pójściem dziecka do przedszkola, szkoły, przechodzą przez trudny okres dojrzewania i ostatecznie przygotować dziecko do samodzielnego życia.

Na czym polega nasza pomoc na tym etapie?

W rodzinach adopcyjnych, wyżej wymienione procesy przebiegają jednak            w sposób bardziej skomplikowany, wywołując silne i trudne  emocje zarówno       u dziecka,  jak i jego rodziców. Dlatego też:

Pomagamy rodzicom adopcyjnym w rozumieniu, wyrażaniu i akceptowaniu różnych, często sprzecznych emocji

Wspieramy w ważnych momentach takich jak np. przekazanie dziecku informacji     o tym, że jest adoptowane, przygotowanie dziecka na pójście do szkoły, poszukiwanie rodziny biologicznej przez dorosłe dzieci.

Rodziny adopcyjne zapraszamy najpierw na pierwsze spotkanie konsultacyjne.  Po takim spotkaniu, podejmujemy decyzję, czy dalsze spotkania mają mieć charakter terapii rodzinnej czy też spotkań poradniczych dla rodziców.

Rodziców adopcyjnych oraz osoby zastanawiające się nad adopcją, zapraszamy na:

 „PSYCHOLOGICZNE ABC ADOPCJI” - cykl spotkań poświęconych tematyce adopcyjnej. Program do pobrania TUTAJ. Rozpoczęcie kolejnej edycji: październik 2014.

„GRUPA WSPRACIA DLA RODZICÓW ADOPCYJNYCH” - aktualnie prowadzimy zapisy do grupy; zapraszamy na indywidualne konsultacje.

 

PSYCHOLOGICZNE ABC ADOPCJI

RODZINA ADOPCYJNA—WYJĄTKOWY SYSTEM RODZINNY?

SAMA MIŁOŚĆ NIE WYSTARCZY— DLACZEGO CZASAMI POMOC PSYCHOLOGICZNA MOŻE BYĆ POTRZEBNA?

PRZED ADOPCJĄ

ADOPTOWALIŚMY I CO DALEJ?

OD CZEGO ZACZĄĆ ?